Фирмата 2018-04-26T13:56:58+00:00

Фирмата

„Ние строим винаги така, като че ли е за самите нас“ – така може да се опише с едно изречение девиза на ГЕРЛАХ ГРУППЕ.

С нашия опит, предимно от обществения и социален сектор, познаваме добре особените изисквания по отношение на оформлението, техническото обзавеждане и конструкцията, например на жилищни комплекси или сакрални сгради: Те трябва да бъдат функционални, икономични, със специална техническа инфраструктура и същевременно се съблюдават аспектите предаване на форма, естетика и трайност.

Фирма ГЕРЛАХ от основаването си /1997 ГерлахИнгениеургезелшафтмбХ/ е създадена като предприемач и генерален плановик и с течение на годините е разработила обемни знания във всички области на строителните аспекти. Нашите архитекти и инженери са в състояние да гарантират цялостен поглед върху Вашия проблем, при включване на дизайнерски идеи за оптимално използване на площите, анализ на нуждите и необходимия бюджет.

Освен това ние ще намерим за Вас подходящи партньори и оператори и ще проведем нужните преговори с банките. Поема се изчисляването на стойността и създаване на приложения за финансиране също и при комплексни строителни проекти. Необходимият при това непрекъснат контакт к властите, е рутина за фирмите на ГЕРЛАХ ГРУППЕ.

ГЕРЛАХ ГРУППЕ покрива със своите фирми цялата верига- стойност-развитие на даден строителен проект, от идеята за планиране, през изграждането, до стопанисването и получаването на недвижимия имот.

За целта с течение на годините са основани други фирми, които са представени от ГЕРЛАХ ГРУППЕ.

ГЕРЛАХ ЕНЕРГИЕ, основана 2004
ГЕРЛАХ КОНСУЛТ, основана 2009
ГЕРЛАХ ХОХБАУ, основана 2011
ГЕРЛАХ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ, основана 2016