АРХИТЕКТУРА И ИНЖЕНЕРНО ДЕЛО 2018-04-25T15:54:03+00:00

АРХИТЕКТУРА И ИНЖЕНЕРНО ДЕЛО

Нашето архитектурно и инженерно бюро ще проектира и изгради Вашата сграда с най-новите 3D-технологии. Консултирането, планирането и реализацията се преплитат:

  • Първо ще извършим за Вас основна оценка и ще определим разхода на средства, като при това винаги се ориентираме по Вашата финансова рамка, като собственика обекта, така че бюджетът Ви да бъде използван максимално ефективно.
  • Във фазата на планиране ще проектираме 3D-визуализиране на Вашия проект – с творческо качество на нашите архитекти и с поглед върху функционалността и статиката на нашите инженери. Точно на това място ще имате полза от нашата експертиза в областта на енергийния мениджмънт, тъй като също и енергийно-икономическите взаимовръзки са компоненти на това планиране.
  • Същевременно провеждаме преговори със службите, издаващи разрешителни. След даване на картбланш от собственика на строежа, подаваме молба за разрешително.
  • Когато е издадено разрешително, издаваме детайлизирана скица с всички подробни данни, нужни за Вашия проект.
  • Следва безпроблемно предаване на щафетата на ГЕРЛАХ ХОХБАУ, която ще доведе Вашият строителен обект до предаване на ключа.