ЕНЕРГИЕ 2018-04-25T15:45:59+00:00

ГЕРЛАХ ЕНЕРГИЕ

Като архитекти и инженери имаме особена отговорност, да боравим смислено и трайно с естествени ресурси. Поради това отдаваме голямо значение на употребата на възобновяема енергия при тока и топлината. И естествено да го направим колкото може по-обикновено за Вас: ГЕРЛАХ ЕНЕРГИЕ ще Ви консултира не само по всички въпроси на енергийната концепция на Вашата сграда, а а ще достави, в случай, че желаете, ток и топлина, за всички, построени от ГЕРЛАХ сгради.При това ние използваме например отопление на палети или блоково парно, които са предназначени точно за Вашите нужди и ще бъдат контролирани онлайн от нас.

За целта трябва да сключите договор с ГЕРЛАХ ЕНЕРГИЕ и по този начин да предоставите енергийният мениджмънт на Вашата сграда в компетентни ръце. Ние от ГЕРЛАХ ЕНЕРГИЕ ще поемем всичко друго: концепция и инсталация, техническа поддръжка и сервиз и своевременна доставка на нужните суровини. Без допълнителни разходи за Вас, например за ремонти или модернизиране. Вие ще заплащате само действителния си разход. Той ще бъде поддържат възможно най-нисък, тъй като нашата цел е, да поддържаме перманентно ефективността на Вашата сграда в едно оптимално състояние.