КОНСУЛТ 2018-04-25T15:40:01+00:00

ГЕРЛАХ КОНСУЛТ

ГЕРЛАХ ГРУППЕ е широко установена в социалния и обществен сектор. За нашите клиенти това означава една комплексна оферта от ранната фаза на планиране до предаване на ключа и по-нататъшната подкрепа на проекта. Това включва също и нашите всеобхватни консултантски услуги.

Търсенето на правилното местонахождение на Вашия недвижим имот се оказва трудно в гъсто населените региони, като Рурска област. Нашите експерти ще Ви отменят в тази дейност: Ние ще потърсим за Вас застроени и незастроени терени, ще подготвим покупката и ще Ви съпровождаме до преговорите по покупко-продажбата.
При това ще образуваме свързващото звено между Вас като собственик на строежа, собственика на парцела и компетентните служби.
Да се знае цената на недвижим имот е важно за много обстоятелства: при покупка или продажба, за комуникация с финансовата служба, при прехвърляне на имуществени стойности или при съдебен случай. С нашият 20-годишен опит на фона на социалното и обществено строително дело, ще издадем за Вас нужните експертизи за оценка на Вашия недвижим имот в Нордрайн-Вестфалия. Ниуе откриваме повреди, анализираме причините и създаваме прогнози за размера на разходите за отстраняването им.
Да се представят пред съда конфликти във връзка с недвижими имотие скучно, скъпо и рядко води до желаната цел. Повечето конфликти, които се появяват във фазата на планиране или строеж, при строителни дефекти или прехвърляне на имуществени стойности, могат да се решат чрез обективно водени разговори. Нашите квалифицирани медиатори ще съпроводят участващите страни в случай на спор, ще изяснят опасенията и интересите на засегнатото лице и ще стигнат заедно до приемливо за всички решение.
Ако някога се стигне до съдебен процес, ние ще поемем за Вас подготовката на документацията и ще установим основанията за Вашите претенции пред съда.
Рентабилността на даден недвижим имот се отнася за целият му живот. Поради това още във фазата на планиране Вие трябва да включите всички технически и икономически аспекти във Вашите сметки. Нашите експерти ще Ви помогнат да анализирате дали желанията Ви са постижими, рентабилни и трайно. И при несъответствие между желание и рентабилност, ще намерят правилните решения.
Съществуват много финансиращи програми и за Вас като собственик на строеж почти е невъзможно да ги разгледате. Ние от ГЕРЛАХ ГРУППЕ ще Ви помогнем да разгледате всички въпросни финансиращи програми, ще Ви информираме за нови такива и ще се погрижим за кандидатстването, както и за спазване на съответните срокове. Ние сме в редовен контакт със службите, следим непрекъснато Вашето досие и ще поемем всички нужни формалности.