ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ 2018-04-25T15:50:41+00:00

ГЕРЛАХ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

С ГЕРЛАХ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ имате на Ваша страна партньор, който следи за това, стойността на Вашата сграда да бъде устойчива. Тъй като без редовен технически надзор, от малките щети, могат да възникнат през годините големи инвестиции за ремонта и поддръжката.

Нашите специалисти поемат по всяко време на годината големи, както и дребни дейности относно Вашите недвижими имоти. Предлагаме Ви следните дейности:

  • Управление на имота
  • Техническо стопанисване на отоплителните, санитарни и охладителни съоръжения, телекомуникационното оборудване и противопожарната защита
  • Почистване на сградата
  • Ремонтни услуги и поддръжка
  • Дейности около сградата
  • Услуги по охрана на имота

До къде ще се разпростира ангажиментът ни към Вас, се определя от Вашите индивидуални нужди. Вие трябва само да изберете подходящите дейности от нашето портфолио..